Maklumat Mutasi & Penginputan KRS Mahasiwa Baru dan Lama UNIDA Gontor

Maklumat Masa Penginputan KRS Mahasiwa UNIDA Gontor
Maklumat Mutasi Mahasiswa UNIDA Gontor

Dan di Informasikan kepada seluruh Mahasiwa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, agar dapat memulai Bimbingan untuk Penginputan KRS, Studi Akademik, Studi Pengayaan Lapangan, PPL Hukum, PPL Ekonomi, Proposal Skripsi, Ujian MKDK, Ujian MKDU, Munaqosyah Skripsi, sampai Persiapan Wisuda Kepada Dosen Pembimbing Akademik yang telah di tentukan, Download Daftar DPA Prodi HES

Dan di Informasikan kepada seluruh Mahasiwa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah agar dapat melihat Daftar Mata Kuliah Semester Gasal Tahun 2020 pada Link Daftar Mata Kulian HES Semester Gasal

1 Comment

Leave a Comment