Selamat Datang di Website Prodi HES UNIDA Gontor

Menjadi pusat kajian dan pengembangan ilmu syariah Islamiyah terkemuka dengan tetap berjiwa pondok, dalam melahirkan sarjana mukmin muslim yang profesional dalam bidangnya pada Tahun 2030

Alasan Haramnya Asuransi

Pendapat Ulama yang masyhur yang mengharamkan asuransi: Wahbah al-Zuhayli, al-Sayyid Sabiq, Jalal Mushtafa al-Shayyad Husain Hamid Hasan, Yusuf al-Qaradlawi, Muhammad Bakhif al-Muthi’i, Abd al-Rahman Qara’ah, dan Shadiq Muhammad Amin. Perusahaan asuransi yang ada selama ini dalam menginvestasikan dan mereasuransikan dana atau premi para pemegang polis

Read More »
Cleansheet, seluruh Mahasiswa Guru Angkatan 2018 Program Studi HES

Berbicara Cleansheet mengingat mahasiswa program studi hukum ekonomi syariah angkatan 2015, sedangkan tahun ini seluruh Mahasiswa Guru Angkatan 2018 Program Studi HES Fakultas Syariah UNIDA Gontor telah melaksanakan Sidang skripsi seluruhnya,. ini menjadi pencapaian Clean Sheet kedua setelah Mahasiswa Angkatan 2015 Prodi HES UNIDA Gontor

Read More »
Perfotoan Keluarga Besar Fakultas Syariah UNIDA Gontor
Perfotoan Dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Darussalam Gontor
Keluarga Besar Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Darussalam Gontor
Festival Syariah Tahun 2021
Festival Syariah Tahun 2021 di UNIDA Gontor Kampus Magelang
Pembukaan Festival Syariah Tahun 2021 di UNIDA Gontor Kampus Pusat Oleh Bapak Rektor Prof Hamid Fahmi Zarkasyi
Seluruh Dosen Fakultas Syariah dalam Acara Tahunan Festival Syariah
Studi Pengayaan Lapangan ke Luar Negeri Kolej University Islamic Selangor (KUIS)
Futsal bersama Mahasiswa HES Kampus Robithoh
Pembukaan Praktik Peradilan Semu
Yudisium Calon Wisudawan
Seminar Proposal Skripsi Mahasiswa Guru
Brosur Depan
Brosur Belakang